Elektronická dátová schránka

Obálka s klúčikom simbolizujúca elektronickú schránku

Domov » Všetky články » Elektronická dátová schránka

Elektronická dátová schránka pre inštitúcie, firmy a živnostníkov

POZOR!!! OD 1.6.2020 SÚ AUTOMATICKY AKTIVOVANÉ SCHRÁNKY NADÁCIÁM, OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM, NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM A ĎALŠÍM INŠTITÚCIÁM.
Podľa slovensko.sk proces aktivácie dátových schránok prebiehal postupne. Čas však postúpil a elektronickú dátovú schránku už má aktivovanú takmer každá firma či inštitúcia, aj keď o tom nevie. Ako je to možné? Jednoducho. Aktivácia prebehla automaticky v nasledovných termínoch:

 • „do 30. júna. 2017 sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie a to momentom prvého prístupu osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok, alebo
 • najneskôr 1. júla 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).
 • Od 1. júna 2020 budú aktivované na doručovanie elektronické schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom.(Zdroj: slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_aktivacia-schranky/)

Zriadiť elektronickú schránku, aktivovať ju a používať, je celkom jednoduché. Nie každý je ale ITčkar a vie si nainštalovať potrebné programy na plnohodnotné fungovanie. Preto ak chcete ušetriť čas a nechať si celú schránku nastaviť, vieme vám pomôcť. Poskytujeme kompletný balík, vďaka ktorému vám všetko nastavíme tak, aby ste mohli elektronickú schránku používať. Balík obsahuje:

Zriadenie elektronickej schránky

 • Vykoná sa kontrola, či má škola už zriadenú elektronickú schránku
 • Ak nemá, vyplníme žiadosť a dáme inštrukcie ako postupovať
 • Inštalácia potrebných programov (eIDklient, ovládačov čítačky IDBridgea pod.). Stiahnutie aplikácií je možné zo stránky slovensko.sk
 • Spustenie elektronickej schránky a aktivácia
 • Vysvetlenie ovládania a orientovania sa v elektronickej schránke
 • Inštalácia programu potrebnú pre otváranie dokumentov podpísaných elektronickým podpisom D.Launcher
 • Oboznámenie s možnosťami podpisovania elektronických dokumentov

Technická podpora:

 • Riešenie vzniknutých problémov v prípade nekorektného fungovania
 • Zabezpečená diaľkovým prístupom prostredníctvom aplikácie Teamviewer

Výhody balíka:

 • Prenesenie technických problémov na nás
 • Dostupnosť technika 7 dní v týždni
 • 24 hodinová telefonická a on-line podpora cez internet
 • Následná technická podpora v rozsahu 0,5 hod v cene balíka

Ďalšie zaujímavé príspevky

Príbeh o interaktívnej tabuli

Príbeh o interaktívnej tabuli

Som interaktívna tabuľa, milujem školu, ale ... vždy budem súperiť s tou čiernou! S akou čiernou? No predsa čiernou tabuľou a farebnými kriedami. Tak dobre, máte pravdu nemusím. Môžeme sa navzájom dopĺňať. Moja čierna kamoška je...

Nefunkčný displej na notebooku – „čierna obrazovka“

Nefunkčný displej na notebooku – „čierna obrazovka“

Pre nášho zákazníka sme riešili problém s nefunkčným displejom na notebooku. Náš výkon spočíval v diagnostike problému a opravy notebooku. V tomto prípade došlo ku výmene 17“ LCD panela za nový na notebooku ASUS...