Elektronická dátová schránka

Elektronická dátová schránka pre inštitúcie, firmy a živnostníkov

POZOR!!! OD 1.6.2020 SÚ AUTOMATICKY AKTIVOVANÉ SCHRÁNKY NADÁCIÁM, OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM, NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM A ĎALŠÍM INŠTITÚCIÁM.
Podľa slovensko.sk proces aktivácie dátových schránok prebiehal postupne. Čas však postúpil a elektronickú dátovú schránku už má aktivovanú takmer každá firma či inštitúcia, aj keď o tom nevie. Ako je to možné? Jednoducho. Aktivácia prebehla automaticky v nasledovných termínoch:

 • „do 30. júna. 2017 sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie a to momentom prvého prístupu osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok, alebo
 • najneskôr 1. júla 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).
 • Od 1. júna 2020 budú aktivované na doručovanie elektronické schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom.(Zdroj: slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_aktivacia-schranky/)

Zriadiť elektronickú schránku, aktivovať ju a používať, je celkom jednoduché. Nie každý je ale ITčkar a vie si nainštalovať potrebné programy na plnohodnotné fungovanie. Preto ak chcete ušetriť čas a nechať si celú schránku nastaviť, vieme vám pomôcť. Poskytujeme kompletný balík, vďaka ktorému vám všetko nastavíme tak, aby ste mohli elektronickú schránku používať. Balík obsahuje:

Zriadenie elektronickej schránky

 • Vykoná sa kontrola, či má škola už zriadenú elektronickú schránku
 • Ak nemá, vyplníme žiadosť a dáme inštrukcie ako postupovať
 • Inštalácia potrebných programov (eIDklient, ovládačov čítačky IDBridgea pod.). Stiahnutie aplikácií je možné zo stránky slovensko.sk
 • Spustenie elektronickej schránky a aktivácia
 • Vysvetlenie ovládania a orientovania sa v elektronickej schránke
 • Inštalácia programu potrebnú pre otváranie dokumentov podpísaných elektronickým podpisom D.Launcher
 • Oboznámenie s možnosťami podpisovania elektronických dokumentov

Technická podpora:

 • Riešenie vzniknutých problémov v prípade nekorektného fungovania
 • Zabezpečená diaľkovým prístupom prostredníctvom aplikácie Teamviewer

Výhody balíka:

 • Prenesenie technických problémov na nás
 • Dostupnosť technika 7 dní v týždni
 • 24 hodinová telefonická a on-line podpora cez internet
 • Následná technická podpora v rozsahu 0,5 hod v cene balíka

Ďalšie zaujímavé príspevky

Slovník pojmov

Slovník pojmov

AscAgenda - ascAgenda je populárny softvér na kompletnú administráciu školy. Medzi hlavné funkcie patrí: Evidencia žiakov, učiteľov, tried, majetku, knižnice, tlač zoznamov, rozhodnutí, výchovných opatrení, vysvedčení, zoznamov, rozhodnutí,...

Aj váš počítač nosí rúšku a je dostatočne chránený?

Aj váš počítač nosí rúšku a je dostatočne chránený?

Bezpečnostné opatrenia a sociálny odstup, sú  v súčasnosti témou každého dňa všade okolo nás. Na nosenie rúšok sme si už zvykli a pravdepodobne nás ich nosenie bude ešte dlho sprevádzať. Ale chránime sa dostatočne aj v digitálnom svete? Dbáme...